Método Feldenkrais | Obrador De Moviments

Taller Intensiu de Mètode Feldenkrais amb Phil Unseld

En aquest taller intensiu podràs conèixer i explorar els principis bàsics del Mètode Feldenkrais de la mà d’un apassionat capaç d’unir el seu bagatge professional i les seves vivències per a acompanyar-te en nous processos d’aprenentatge.

Phil Unseld és professor i formador internacional de Feldenkrais amb més de trenta anys de dedicació intensiva i més de vint d’experiència professional en el Mètode Feldenkrais i en totes les seves facetes. Phil comparteix i transmet els seus coneixements i experiències sobre el mètode d’una forma càlida i genuïna, i acompanya subtilment a l’alumne en el seu procés des de la claredat i el respecte.

 

Adaptabilitat i Canvi

Des de temps remots, la nostra qualitat de vida com a éssers humans està lligada a la capacitat d’adaptar-nos a circumstàncies canviants. El que és vàlid avui pot ser molt diferent d’aquí a poc temps. Sempre ha estat així, però en el temps actual sembla ser una necessitat cada vegada més important. 

Com a éssers humans tenim una eina fabulosa per respondre a aquesta necessitat: l’aprenentatge. Més enllà del significat acadèmic d’aquesta paraula existeix una dimensió biològica o orgànica d’aprenentatge que activa la neuroplasticitat del nostre sistema i obre la porta per facilitar canvis profunds.

Feldenkrais utilitza el nostre aparell sensoriomotor d’una manera específica per accedir a aquesta dimensió i crear nous patrons. La nostra manera de moure’ns és sobretot apresa i els nostres patrons reflecteixen la nostra relació amb el món amb la precisió d’una empremta digital. En ser el resultat d’un procés d’aprenentatge, tenim veu i vot per a poder canviar els patrons que ja no ens serveixen i aprendre una mica millor. Només fa falta un mètode adequat i una mica de dedicació.

El Mètode Feldenkrais crea un marc per a aquest procés i ho fa d’una manera exploratòria, lúdica i agradable. En aquest taller explorarem les nostres possibilitats d’augmentar la flexibilitat i capacitat d’adaptació als canvis a través de l’aprenentatge. Això es reflectirà amb la lleugeresa i l’agilitat en els nostres moviments, però el potencial de canvi va molt més enllà del pla corporal.

Horaris i tarifes

  • Dies: 14 i 15 de Maig 2022
  • Horaris: 10h a 16:30h 
  • Preu: 160 €

Inscripcions i més informació: info@obradordemoviments.com