Punt de trobada per la dansa professional, per a l’aprenentatge constant i la creació artística. Dediquem els matins a cursos regulars de desenvolupament i perfeccionament i de manera periòdica seminaris, cursos puntuals i residències. Desenvolupem i acollim també projectes de creació coregràfica per a escoles.

Entrenament Dansa Clàssica

Entrenament dansa clàssica

Entrenament dansa clàssica en col·laboració amb l’APdC Conscients de la importància de la formació contínua, Obrador de Moviments ha iniciat…

Mès info
Dansa Contemporània Per A Professionals

Dansa Contemporània per a professionals

Classes de dansa contemporània amb Hervé Costa Partint d’una visió holística del cos en moviment i una recerca coreogràfica constant,…

Mès info
Moviment Acrobàtic

Moviment Acrobàtic

Classes de moviment acrobàtic amb Maël Durand Les classes de moviment acrobàtic estàn dirigides tant a estudiants en formació com…

Mès info
Joves En Formació

Joves en formació

Dansa per a joves en formació amb Sara Sanguino y Hervé Costa Oferim un espai de supervisió per a aprofundir…

Mès info