Descoberta i iniciació lliure en l’espai, el ritme. A partir de la curiositat, experimentem les diferents arts del moviment i tota la seva riquesa personal i social. Alegria, afirmació i relació amb els altres. Reservem la primera franja horària de la tarda per les classes de dansa i expressió corporals pels nens i nenes.

MOURE’S EN LLIBERTAT
Primera infància

Dilluns 17:15h a 18:15h · 4-5 anys
Dimarts 17:15h a 18:15h · 4-5 anys

Alegria i desplegament motriu i artístic. A través del joc dinàmic, els petits descobreixen el seu cos en moviment tot relacionant-se amb els altres i l’entorn.

DANSA CONTEMPORÀNIA

Dijous 17:00h a 18:00h · Infants 1
Dimecres 17:00h a 18:00h · Infants 2
Dilluns 17:30h a 18:45h · Infants 3

Nous llenguatges per a l’expressió a través del moviment. Principis bàsics de la dansa contemporània, la improvisació i les relacions dinàmiques entre cos, consciència i espai.

INICIACIÓ A LA DANSA CLÀSSICA

Iniciació Clàssic Nens

Dimarts 17:30h a 18:45h

Iniciació i introducció al llenguatge de la dansa clàssica, com a complement a la nostra proposta d’aprenentatge. Principis bàsics ideals per a aprofundir en el coneixement global del cos, la precisió del gest, l’expressió i les formes.

CASAL DE DANSA

Durant l’estiu, Obrador de Moviments continua obert per nens i nenes amb casals de dansacontemporània. Descobreix el nostre Casal de Dansa! Més informació.

Les edats són orientatives. Ens regim pel procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

*Grup per obrir. Apunta’t a la llista d’espera enviant un mail a info@obradordemoviments.com