Dansa Contemporània I Acrobàcia Amb Quan Bui Ngoc | Obrador De Moviments

Intensiu de Dansa Contemporània i Acrobàcia

Dansa Contemporània i Acrobàcia | Obrador de MovimentsDansa contemporània i acrobàcia amb Quan Bui Ngoc

Dirigit a ballarins professionals i estudiants de dansa

Obrim els intensius d’aquesta temporada amb Quan Bui Ngoc, actualment ballarí i assistent dels Ballets C de la B (Bèlgica). El seu virtuosisme i la seva gran capacitat de transmissió ofereixen al ballarí noves eines per a fusionar la dansa contemporània amb l’acrobàcia de sòl.

Quan utilitza diferents recursos i qualitats de moviment necessaris per a abordar una bona preparació física. El material coreogràfic el desenvolupa a través de frases tècniques i pautes d’improvisació, perquè cadascun dels participants pugui explorar d’acord amb les seves possibilitats i als seus propis objectius.


Un taller dirigit a professionals o estudiants en formació amb ganes d’explorar i desafiar els seus propis límits!

Dies: dissabte 25 i diumenge 26 de gener de 2020.

Horaris:
dia 25: de 10:
00h a 14:00h
dia
26: de 10:00h a 14:00h

Preu: € 100
10% dte. per a socis d’
APdC

Places limitades.

Biografia Quan Bui Ngoc

Quan Bui Ngoc es forma en dansa en la National School, a Vietnam. En 1996, s’incorpora a la companyia de ballet Hanoi Opera House. A l’any següent, Bernadette Tripier li convida a França on descobrirà (a l’escola d’Istres), la dansa contemporània europea. Entretant, torna regularment a Vietnam per a treballar amb l’Opera House i muntar el seu propi treball.
En 2002, comença a treballar amb Alain
Platel en Els Ballets C de la B, companyia amb la qual actualment col·labora també com a assistent artístic. En 2011 realitza una gira amb l’Australian Dansi Theatre i comença una col·laboració amb la companyia suïssa 3art3. Ha realitzat projectes amb col·lectius no-professionals, nens i persones que es troben a la presó i ha col·laborat amb Platform K per al duo entre un ballarí amb diferents capacitats i un músic. Ha treballat amb el conservatori de Gante a Bèlgica.
Imparteix tallers regularment a França, Alemanya, Hongria i el Brasil.

 

Contemporary Dance and Acrobatics Intensive with QUAN BUI NGOC

To whom we are addressing: professional dancers and dance students

We begin this season’s series of intensive workshops with Quan Bui Ngoc, currently a dancer and assistant with Les Ballets C de la B (Belgium). His virtuosity and a great ability to transmit offer dancers new tools to fuse contemporary dance and floor acrobatics. Quan uses different resources and necessary movement qualities to tackle  a good physical preparation in class. He develops the choreographic material through technical phrases and individual improvisational tasks, in order for each of the participants to explore according to their possibilities and personal objectives.
This’s a workshop aimed at professionals or students in training who have the desire to delve into and defy one’s own limits.
Places are limited and will be accepted by order of registration.

Dates: Saturday 25 and Sunday 26 January

Timetable:
Saturday 25 : 10 a.m. to 2p.m.
Sunday 26: 10 a.m. to 2p.m.

Price: € 100
10% discount for the members of APdC

Quan Bui Ngoc receives his dance education at the National School in Vietnam. In 1996 he joins the ballet company of Hanoi Opera House. The following year Bernadette Tripier invites him to France (Istres Dance School) where he discovers European contemporary dance. He returns regularly to Vietnam to work with the Opera House and mount his own pieces. In 2002 he starts performing with Alain Platel in Les Ballet C de la B and presently holds a position as an artistic assistant. In 2011 he tours with Australian Dance Theatre and begins a collaboration with the Swiss company 3art3.
Quan has done projects with non-professional collectives, children and prison inmates and he has collaborated with Platform K for a duo between a disabled dancer and a musician. He’s worked with the Conservatory of Ghent . He gives workshops regularly in France, Germany, Hungary and Brasil.