Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients

Tarima professional

Instal·lacions | Obrador de Movimients

Miralls

Sales i instal.lacions | Obrador de Movimients

So envolvent

Barres

Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients 2

Matalassos

Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients 3

Calefacció

Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients 4

Aire condicionat

Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients 6

Wifi

Instal·lacions i lloguer de salas | Obrador de Movimients 7

Sala de descans / Office