Moshé Feldenkrais | Obrador de Moviments

Moshé Feldenkrais (1904 Baranovitz-1984 Tel Aviv) es va doctorar en Ciències Físiques a la Universitat de la Sorbona i va treballar en el laboratori del Premi Nobel Frédéric Juliot-Curie en les primeres investigacions sobre física atòmica.

També a París es va convertir en deixeble del fundador del judo, el mestre japonès Jigoro Kano. Va ser el primer occidental en aprendre el judo per difondre’l després com a fundador del club de judo francès. Va obtenir el primer cinturó negre d’Occident i va escriure diversos llibres sobre judo.

Una greu lesió el va portar a experimentar amb el mateix cos i a desenvolupar la seva revolucionària manera d’utilitzar el moviment per millorar el funcionament integral del cos humà mitjançant el seu concepte d’aprenentatge orgànic. A partir dels anys cinquanta va decidir dedicar-se de forma exclusiva al desenvolupament i perfeccionament del seu propi mètode.

A finals de la dècada dels 50 Moshé Feldenkrais va iniciar la primera formació professional amb alguns dels seus alumnes a Israel. A partir de 1972 va ser convidat a viatjar als Estats Units per fer conferències i seminaris sobre el seu mètode en universitats i altres institucions. Va fundar
a Israel el seu propi institut. Després de la primera formació a Israel va dirigir dues formacions de professionals a EE.UU. La primera a San Francisco, CA (1975-1977) i la segona i última a Amherst, Massachusetts (1980-1983).